Sun, 24 Feb 2019
| Strategic Outlook Strategic Outlook  |  Uzmanlar  |  Hakkimizda  |  Yönetim Kurulu  |  Danışman Grubu  |  Dost Siteler  |  İletişim
 

TERÖRIZMIN METODOLOJIK EVRIMI: TERÖRIZMDE BIREYSELLEŞME(21.11.2015)

Terörizmin Metodolojik Evrimi: Terörizmde Bireyselleşme

Terör ve terörizm kavramları ortaya çıktıkları günden bugüne, sürekli olarak dinamik bir “gelişim” ve değişim sürecinin öznesi konumunda olagelmişlerdir. Buna göre bu kavramlar, sahip oldukları anlam sınırları ve özleri itibariyle, teknolojik, siyasal-ideolojik ve küresel değişimlerin paralelinde dönüşüme uğramışlardır. 20 y.y.’ın başlarından, soğuk savaş döneminin sonuna kadar geçen süre içerisinde temel olarak “katı ideolojik referans-temel” ve “örgütlülük” karakteristiğini yansıtan, ve akademik, siyasal ve toplumsal anlamda bu karakteristiği ile imgelenen terör ve terörizm olguları küreselleşme sürecinden bağımsız kalmamış; sürecin etkileri doğrudan doğruya kar...


ÇATıŞMA’NıN DÖNÜŞTÜRÜLMESI VE PKK ILE MÜZAKERELER(11.8.2013)

Çatışma’nın Dönüştürülmesi ve PKK ile Müzakereler

Çatışmanın iyi yönetilmesi kayıpları azaltabilir, hatta olumlu sonuçlar dahi yaratabilir. Çatışmanın kötü yönetilmesi ise, kayıpları arttırabilir veya tamiri mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu sebepledir ki Galtung, çatışmayı kriz ve fırsatlar toplamı olarak tanımlamaktadır .  Bu bağlamda PKK ile müzakerelerin başlaması yıllardır süregelen Kürt sorununun dönüşümü açısından çok önemli bir adımdır. Bu durumda çatışmanın dönüştürülmesi sorunun ilerleyen süreçte tekrar yaşanmasının önüne geçmesi anlamına gelmekte, yani soruna taraf olan kesimlerin çatışma halinden kurtulmasını ifade etmektedir. Bu noktada çatışmayı dönüştürme faaliyetinin en önemli araçlarından biri müz...  • Bizi Facebook'ta Bulun


 
Tum Haklari Saklidir - 2013 © USBED | Editor alioztarsu