Tue, 23 Apr 2019
| Strategic Outlook Strategic Outlook  |  Uzmanlar  |  Hakkimizda  |  Yönetim Kurulu  |  Danışman Grubu  |  Dost Siteler  |  İletişim
 

BATı TRAKYADAKI MÜSLÜMAN TÜRK AZıNLıĞı(19.1.2017)

Batı Trakyadaki Müslüman Türk Azınlığı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını izleyen yıllarda Mustafa Kemal’in gösterdiği üstün gayret ve Lozan Antlaşması’nın getirdiği karşılıklı güven Türk-Yunan ilişkilerini olumlu yönde etkilemiş, Balkanlarda istikrarın sağlanmasında öncü rol oynamış, fakat bu dönem fazla uzun sürmemiştir. 1923 Tarihli Lozan Antlaşması ile nüfusun % 90’ı Müslüman Türk olan Batı Trakya Yunanistan sınırları içerisinde kaldı. Batı Trakya, Yunanistan’ın kuzeydoğu bölgesinde olup doğusunda Meriç Nehri, batısında Makedonya, kuzeyinde Bulgaristan ve güneyinde Ege Denizi ile çevrilmiştir. Batı Trakya; Dedeağaç, Gümülcine ve İskeçe illerinden oluşmaktadır. Lozan Konferansı’nda Türk heyeti Batı Tra...


TÜRKIYE İÇIN REVIZYON VAKTI: TRANSATLANTIK TICARET YATıRıM ORTAKLıĞı VE TÜRKIYE(29.3.2015)

Türkiye İçin Revizyon Vakti: Transatlantik Ticaret Yatırım Ortaklığı ve Türkiye

1995 yılı Türk dış politikası açısından özel anlam ifade eden yıllardan biridir. Ankara Anlaşması’ndan beri süregelen Avrupa Birliği (AB) ile müzakereler sonucunda, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi kararı uyarınca hayata geçirilen Gümrük Birliği ile önemli bir ekonomik bütünleşme düzeyinde ortaklık sağlanmıştır.  Ancak ortaklıktan kastedilen iki tarafın eşit söz hakkına sahip olduğu bir bütünleşme ifade etmemiş, Türkiye’ye karar alma mekanizmalarında yer verilmeyerek AB tarafından üçüncü ülkelere yönelik olarak belirlenen dış ticaret politikalarına Türkiye’nin kendi çıkarına olsun ya da olmasın uymasını gerektiren bir sistem oluşturulmuştur. Bu bağlamda Türkiye AB’nin üçüncü ülkeler...


OSMAN TIMURTAŞ ILE TÜRK DıŞ POLITIKASı ÜZERINE DEĞERLENDIRME(22.1.2015)

Osman Timurtaş ile Türk Dış Politikası Üzerine Değerlendirme

1- Yaklaşık 3 yıl Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Dış İlişkiler Başkanlığı görevini yürüttünüz. Nasıl geçti bu üç yıl?2012’nin başında devraldığım Genel Merkez Gençlik Kolları Dış İlişkiler Başkanlığı görevini 2014’ün son çeyreğine kadar yürüttüm. 2009 ve sonrası Türkiye ve dünya için tek kelimeyle kriz ve çalkantı yıllarıdır. Küresel finansal kriz, Arap Baharı, Suriye Meselesi, One Minute, Mavi Marmara Baskını, İsrail’in Gazze Saldırıları, Mısır’daki Darbe, Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık darbe girişimi, Kobani Olayları, Yerel Seçimler, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri başta olmak üzere dünyada ve Türkiye’de olağanüstü gelişmeler yaşandı. Dış İl...


DEMOKRASI’NIN DEMO’SU OLMAZ: POST LIZBON SÜRECINDE AVRUPA BIRLIĞI(16.12.2013)

Demokrasi’nin Demo’su Olmaz: Post Lizbon Sürecinde Avrupa Birliği

Demokrasi kelimeden öte bir yönetim şekli ve kimi zaman bir ideadan öteye gitmeyen bir kavramdır. Böyle bir kargaşanın içerisinde “demokrasinin nedir” ve "ne değildir” olduğunu açıklamak adına demokrasiyi tanımlamakta fayda var. Hiç şüphesiz birçok tanımı olan demokrasiye tek bir tanımı sunmak kolay değildir. Bilinen ve anlaşılması gereken bir tanım olarak demokrasi etimolojik olarak “halk iktidarı” anlamını taşır. Ural’a göre demokrasi bir toplumda birey hakkını korkusuzca arayabiliyor ve elde edebiliyorsa, o toplumda demokrasiden sözedilebilir  şeklindedir. Eski ABD Başkanı Lincoln’e göre demokrasi, halkın halk tarafından halk için idaresidir . Kimine göre ise demokrasi despot...


YUNANISTAN’ıN SıNıR AŞAN SU KAYNAKLARıNA GENEL BIR BAKıŞ(21.10.2013)

Yunanistan’ın Sınır Aşan Su Kaynaklarına Genel bir Bakış

Yunanistan için sınır aşan su kaynakları büyük öneme sahiptir. Zira ülkenin yenilenebilir su kaynaklarının yaklaşık ¼’ü, Yunanistan’ın aşağı kıyıdaş olduğu 4 sınır aşan nehirden gelmektedir. Dolayısıyla yukarı kıyıdaş ülkelerdeki su ile ilgili aktiviteler Yunanistan’ı doğrudan ve büyük oranda etkilemektedir. Ülkenin toplam 5 sınır aşan nehri bulunmaktadır. Bunların tamamı Kuzey Yunanistan’da bulunmaktadır. Ülkenin sınır aşan nehirlerinden 4 tanesi Makedonya ve Bulgaristan kaynaklıdır(Axios, Strymonas, Nestos ve Evros). Aaos nehri ise Yunanistan’dan Arnavutluk’a akmaktadır. Yunanistan’ın, Arnavutluk ve Makedonya ile paylaştığı bir sınır aşan göller bölgesi de bulunmaktadır.&nb...


Page 1 / 2

  • Bizi Facebook'ta Bulun


 
Tum Haklari Saklidir - 2013 © USBED | Editor alioztarsu