Wed, 20 Feb 2019
| Strategic Outlook Strategic Outlook  |  Uzmanlar  |  Hakkimizda  |  Yönetim Kurulu  |  Danışman Grubu  |  Dost Siteler  |  İletişim
 

RUSYANıN ROMA STATÜSÜNDEN ÇEKILMESININ SONUÇLARı(24.11.2016)

Rusyanın Roma Statüsünden Çekilmesinin Sonuçları

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yapılan bir açıklamada, Kırım’ın Rusya tarafından ilhakının, Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri bir kriz olduğu ve Rusya’nın bu fiille birlikte Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ihlal ettiği ifade edilmiştir . Buna karşılık olarak, Rusya, 16.11.2016 tarihinde, 2000 yılında imzalamış olduğu Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'nin kurucu metni olan Roma Statüsün'den çekildiğini açıklamıştır. Esasında Rusya, Roma Statüsünü imzalamış olmasına rağmen, Rusya Parlementosu'nda andlaşma onaylanmadığı için Statü'ye taraf olamamıştır. Başka bir ifadeyle Rusya, Statü'nün kendisi açısından bağlayıcı hale gelmesini sağl...


ULUSLARARASı HUKUK PERSPEKTIFINDEN BIR ANALIZ: BIRLEŞMIŞ MILLETLER, FILISTIN VE ÜYE OLMAYAN GÖZLEMCI DEVLET STATÜSÜ(20.9.2013)

Uluslararası Hukuk Perspektifinden Bir Analiz: Birleşmiş Milletler, Filistin ve Üye Olmayan Gözlemci Devlet Statüsü

Birleşmiş Milletler Genel Kurul’unda 29.12.2012 tarihinde yapılan oylama da Filistin, lehine verilen 138 evet oyu ile, ‘üye olmayan gözlemci devlet’ statüsüne yükseltilmiştir. Bilindiği üzere, bu statüden önce, Filistin Kurtuluş Örgütü, Filistinlileri temsil eden bir örgüt olarak tanınmıştı. Fakat Birleşmiş Milletler nezdinde, devlet olarak bir tanınırlığı bulunmamaktaydı. 2011 yılında gözlemci kuruluş statüsündeki Filistin Özerk Yönetimi, BM’ye tam üyelik başvurusunda bulunmuştu. Ancak Birleşmiş Milletler’e tam üye olabilmenin ön şartı Güvenlik Konseyi kararı ve Genel Kurul’da 2/3’lük desteğe sahip bulunmak gerekmekteydi. ABD’nin açık şekilde başvuruyu veto edece...  • Bizi Facebook'ta Bulun


 
Tum Haklari Saklidir - 2013 © USBED | Editor alioztarsu