Tue, 23 Apr 2019
| Strategic Outlook Strategic Outlook  |  Uzmanlar  |  Hakkimizda  |  Yönetim Kurulu  |  Danışman Grubu  |  Dost Siteler  |  İletişim
 

BATı TRAKYADAKI MÜSLÜMAN TÜRK AZıNLıĞı(19.1.2017)

Batı Trakyadaki Müslüman Türk Azınlığı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını izleyen yıllarda Mustafa Kemal’in gösterdiği üstün gayret ve Lozan Antlaşması’nın getirdiği karşılıklı güven Türk-Yunan ilişkilerini olumlu yönde etkilemiş, Balkanlarda istikrarın sağlanmasında öncü rol oynamış, fakat bu dönem fazla uzun sürmemiştir. 1923 Tarihli Lozan Antlaşması ile nüfusun % 90’ı Müslüman Türk olan Batı Trakya Yunanistan sınırları içerisinde kaldı. Batı Trakya, Yunanistan’ın kuzeydoğu bölgesinde olup doğusunda Meriç Nehri, batısında Makedonya, kuzeyinde Bulgaristan ve güneyinde Ege Denizi ile çevrilmiştir. Batı Trakya; Dedeağaç, Gümülcine ve İskeçe illerinden oluşmaktadır. Lozan Konferansı’nda Türk heyeti Batı Tra...


GEZI, MıSıR ASKERI DARBESI VE LIBERAL TAVıR(2.9.2013)

Gezi, Mısır Askeri Darbesi ve Liberal Tavır

Demokrasinin totaliteryen yorumu ve uygulanış biçimi konusunda önümüzde birbirinden farklı ülke örnekleri ve tarihi tecrübeler bulunmaktadır. Demokrasinin klişe tanımlarından biri, demos/halk ve kretin/erk kelimelerinden oluşan “halkın egemenliği” şeklindedir. Barry Holden  demokrasi kavramını sorguladığı “Liberal Demokrasiyi Anlamak” adlı kitabında Kadim Atinalılarda toplumun sadece küçük bir azınlığının halk kavramına dâhil edildiğini ifade eder. Buna göre yabancılar, köleler ve kadınlar halk kavramına dâhil edilmedi. Aristo’ya göre halk yabancı, köle veya kadın taifesinden olmayanlardır. Bu anlam demokrasiyi proletarya diktatörlüğü ile özdeşleştirilen Marsixt-Leninist düş...  • Bizi Facebook'ta Bulun


 
Tum Haklari Saklidir - 2013 © USBED | Editor alioztarsu