Sun, 24 Feb 2019
| Strategic Outlook Strategic Outlook  |  Uzmanlar  |  Hakkimizda  |  Yönetim Kurulu  |  Danışman Grubu  |  Dost Siteler  |  İletişim
 

RANTIYE DEVLET KAVRAMı VE SUDAN’DA VATANDAŞLARıN HÜKÜMETLERINE GÜVENI(19.2.2017)

Rantiye Devlet Kavramı ve Sudan’da Vatandaşların Hükümetlerine Güveni

Rantiye Devlet kavramı hâsılalarının tamamını veya önemli bir kısmını, sermaye, petrol, doğalgaz gibi iç kaynaklarını diğer ülkelere kiralayarak veya satarak elde eden ülke olarak tanımlayabiliriz, bir başka deyimle devletlerin hâsılalarını vatandaşlarından vergi toplamak değil ülkenin yerel zenginlikleri, petrol, altın gibi uluslar arası şirketlere kiralayarak sağlaması, bu satırlarda, Rantiye devleti kavramı üzerinde durarak üçüncü dünya ülkelerinde vatandaşlarını ne kadar etkilediğini ve hükümetlerine ne kadar güvensizlik oluşturduğunu açıklamaya çalışacağız.GirişSon dönemde siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler literatüründe rantiye devleti kavramı sık...


AKP DÖNEMI TÜRKIYE’NIN DıŞ POLITIKASıNDA YUMUŞAK GÜCÜN YÜKSELIŞI VE DÜŞÜŞÜ: MÜSLÜMAN DÜNYASıNDA “TÜRKIYE MODELI”NIN YÜKSELIŞI VE DÜŞÜŞÜ(20.3.2016)

AKP Dönemi Türkiye’nin Dış Politikasında Yumuşak Gücün Yükselişi ve Düşüşü: Müslüman Dünyasında “Türkiye Modeli”nin Yükselişi ve Düşüşü

Kitap: AKP Dönemi Türkiye’nin Dış Politikasında Yumuşak Gücün Yükselişi ve Düşüşü: Müslüman Dünyasında “Türkiye Modeli”nin Yükselişi ve Düşüşü, Lambert Academic Publishing, 23 Şubat, 2016, ISBN: 978-3659853401.Yazar: Muharrem EKSİMuharrem EKSİ yazmış olduğu kitabında AK Parti döneminde yaşanan Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki değişimleri incelemekle Türkiye Cumhuriyeti’nin “yumuşak güç” politikasına yöneldiğini ve başlattığı bu politikanın Ortadoğu’daki “hard power”e dönüştüğünü anlatmaktadır.AK Parti, Türk dış politikasında pragmatik politika geliştirmeye yönelmiştir. AK Partinin hükümete gelmesi, 90 yıllık Türk dış politikası geleneğinde bir nevi değişiml...


ÇIN’IN KAFKASYA POLITIKALARı(4.3.2014)

Çin’in Kafkasya Politikaları

Orada uyuyan bir dev var. Bırakın uyusun; zira uyandığında dünyayı sarsacak.” diyen Napolyon sanki bugünleri görür gibiydi. 2500 yıllık medeniyet birikiminin bilgeliği ile Maocu Kültür Devrimi faciasını ancak Konfüçyen bir bünye bir arada barındırabilir. 1000 km2 yüzölçümüne ve 7 milyon nüfusa sahip olmasına karşın, 240 milyar dolar ihracat yaparak 162 milyar dolar milli gelir üretmeyi başaran kapitalizmin mucizesi Hong Kong’u aynen muhafaza edip içine almayı başarmak; ama komünizmden de vazgeçmemek Çin’e özgü bir durum. 1.3 milyar nüfus, 6 trilyon dolar mili gelir, 350 milyar dolar ihracat ve yıllık %10 büyüme hızıyla Asya’nın ejderi sonunda uyanmış görünüyor. Asya-Pasifik ve Av...


YRD. DOÇ. DR. OZAN ÖRMECİ ILE GÜNCEL GELIŞMELER ÜZERINE MÜLAKAT(17.2.2014)

Yrd. Doç. Dr. Ozan ÖRMECİ ile Güncel Gelişmeler Üzerine Mülakat

Yrd. Doç. Dr. Ozan Örmeci, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanıdır. Doktorasını 2011 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden almış olan Örmeci, aynı zamanda öğrencileri ve genç meslektaşlarıyla kurduğu ve Türkiye’de bir ilk özelliği taşıyan Uluslararası Politika Akademisi (UPA) (http://politikaakademisi.org) dış politika sivil girişiminin Genel Koordinatörü’dür. Yurtdışında ve yurtiçinde yayınlanmış birçok bilimsel kitap ve makalesi bulunmaktadır. Uzmanlık alanları Türk Dış Politikası, Türk Siyasal Tarihi, Türkiye’de Sol Hareketler ve Politik Psikoloji’dir.Kişisel web sitesi için; http://www.ozanormec...


KAPITALIZM, ABD VE 2008 KÜRESEL KRIZI ÜÇGENI(5.11.2013)

Kapitalizm, ABD ve 2008 Küresel Krizi Üçgeni

Her ne kadar kriz kavramı genel olarak ekonomik eksende ele alınsa da, kriz esnasında ve sonrasında yaşanan gelişmeleri sadece “ekonomik, finansal ya da mali” olarak nitelendirmek ve sadece finans kesiminde bir kırılma olarak kabul etmek çok da sağlıklı olmayacaktır. Sektörler arası bağlılıklar göz önüne alındığında, finans sektöründe yaşanan krizin ekonominin tamamını ve bunun yanı sıra siyasi ve sosyal yapıları ciddi ölçüde etkilemesi kaçınılmazdır. Özellikle 2008 döneminde yaşanan krizde dünya ölçeğinde ekonomik, mali, siyasi ve sosyal anlamda önemli etkilerin görülmesi, yaşananların “kriz” ve “küresel” olarak nitelendirilmesini hak etmektedir (Taşar, 2012: 11)...  • Bizi Facebook'ta Bulun


 
Tum Haklari Saklidir - 2013 © USBED | Editor alioztarsu