Sun, 24 Feb 2019
| Strategic Outlook Strategic Outlook  |  Uzmanlar  |  Hakkimizda  |  Yönetim Kurulu  |  Danışman Grubu  |  Dost Siteler  |  İletişim
 

TÜRKIYE İÇIN REVIZYON VAKTI: TRANSATLANTIK TICARET YATıRıM ORTAKLıĞı VE TÜRKIYE(29.3.2015)

Türkiye İçin Revizyon Vakti: Transatlantik Ticaret Yatırım Ortaklığı ve Türkiye

1995 yılı Türk dış politikası açısından özel anlam ifade eden yıllardan biridir. Ankara Anlaşması’ndan beri süregelen Avrupa Birliği (AB) ile müzakereler sonucunda, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi kararı uyarınca hayata geçirilen Gümrük Birliği ile önemli bir ekonomik bütünleşme düzeyinde ortaklık sağlanmıştır.  Ancak ortaklıktan kastedilen iki tarafın eşit söz hakkına sahip olduğu bir bütünleşme ifade etmemiş, Türkiye’ye karar alma mekanizmalarında yer verilmeyerek AB tarafından üçüncü ülkelere yönelik olarak belirlenen dış ticaret politikalarına Türkiye’nin kendi çıkarına olsun ya da olmasın uymasını gerektiren bir sistem oluşturulmuştur. Bu bağlamda Türkiye AB’nin üçüncü ülkeler...


ABD SIYASAL SISTEMI: TEMEL DINAMIKLER EKSENINDE TEORI VE KÜRESEL POLITIKA İLIŞKISI(11.9.2013)

ABD Siyasal Sistemi: Temel Dinamikler Ekseninde Teori ve Küresel Politika İlişkisi

Amerika Birleşik Devletleri’nin siyasal hayatı ve bununla doğrudan bağlantılı olarak seçim sistemleri, suijeneris yapısal unsurlar içermektedir. Söz konusu yapılar, Amerikan halkının seçim tercihlerinden, toplum kurgusu sürecine kadar geniş bir yelpazede etkisini göstermektedir. Max Weber’in geliştirdiği bu toplum kurgusu, siyasal kurumların inşasını, bürokrasi ve iş bölümü temelinde gerçekleştirmektedir. Buradan hareketle sosyoloji kuramının öncüsü olarak kabul edilen  Emilé Durkheim ise, toplulukların yaşamlarını sürdürme adına organizasyon kurma ihtiyaçlarının siyasal örgütlenmenin felsefi alt yapısını oluşturduğunu ifade etmektedir. ABD seçim sistemlerinin ku...  • Bizi Facebook'ta Bulun


 
Tum Haklari Saklidir - 2013 © USBED | Editor alioztarsu