Sun, 24 Feb 2019
| Strategic Outlook Strategic Outlook  |  Uzmanlar  |  Hakkimizda  |  Yönetim Kurulu  |  Danışman Grubu  |  Dost Siteler  |  İletişim
 

ORTADOĞUNUN JANDARMASı KIM OLACAK(9.1.2016)

Ortadoğunun Jandarması Kim Olacak

ABD, dünya’nın jandarmalığı’na İkinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında başlamıştır. Kore yarımadasında ABD, müttefik güçlerinin de yardımıyla Güney’in Komünist rejime dönüşmesini engellemiştir. Belki de ABD, Kore’den aldığı cesaretle Vietnam’da Fransızların yapamadığını yapmaya çalışmıştır. Fransızlar Vietnam’da kendi egemenliklerini tahsis edememiştir. ABD,  1963 yılından itibaren Vietnam ile yakından ilgilenmiş fakat Vietnam’ı kontrolü altına alamamıştır. Buna rağmen ABD, 1965 yılından 1973 yılına kadar Vietnam’da sıcak savaşın içinde yer almıştır. ABD’ye Vietnam’da “jandarma”  görevi üstlenmenin maliyeti çok fazla olmuştur. Bu savaş sonucunda 58.220 kişi hay...


MAVI MARMARA KRIZI SONRASı TÜRKIYE-İSRAIL İLIŞKILERI(1.12.2013)

Mavi Marmara Krizi Sonrası Türkiye-İsrail İlişkileri

2002 yılında Türkiye’de yapılan seçimlerle birlikte Türk dış politikasında başlayan dönüşüm, bölgede birçok gelişmeye yol açtı. Türk Dış Politikasındaki bu değişimi bazı çevreler eksen kayması olarak tanımladı. Ancak dış politikada radikal bir dönüşümün yaşanmamış olması eksen kayması tartışmalarının yerinde bir tanım olmadığını ortaya koymuştur. Son dönemlerde bu tartışma “eksen kaymasından” “eksen taşmasına” doğru kaymıştır. Dış Politikada ortaya çıkan bu dönüşüm sivil bir hareket olan Mavi Marmara olayının neden bu dönemde ortaya çıktığıyla oldukça ilgilidir. Nitekim daha önceki dönemlerde ülkede iktidara gelen tüm hükümetler İsrail ile ilişkileri çok daha farklı bir açıdan değerlendi...


BIR BÖLGESEL GÜÇ OLARAK TÜRKIYE`NIN FIZIBILITESI(18.9.2013)

Bir Bölgesel Güç Olarak Türkiye`nin Fizibilitesi

Bölgesel güç kavramı ve Türkiye’nin bir bölgesel güç olup olmadığı, sürekli gündeme gelmektedir.  Türkiye’nin bölgesel güç  olduğuna dair makale ve analizler genellikle bölgesel güç olma karakteristiğini Osmanlı mirasına veya bölgesel stratejik öneme dayandırmaktadır .  Oysa ki bir bölgesel güç,  bulunduğu coğrafyaya ve bölge ülkelerine tarihsel bağlarını kullanarak bölgesel bir etkiye ve ekonomik dinamizme sahip olmalıdır. Bölgesel güç olmanın diğer önemli bir karakteristik özelliği ise, devletler arasında ilişkisel güce sahip olmasıdır ki bu özellik bölgesel gücün bölgesel entegrasyonda ve barış sürecinde kilit rol oynamasını sağlar .  Türkiye, Ulus...


MACARISTAN’DA ARTAN MILLIYETÇILIK VE OTORITERLEŞME(24.8.2013)

Macaristan’da Artan Milliyetçilik ve Otoriterleşme

Macaristan’da son birkaç yıldır tartışılan en önemli konulardan biri ülkede artan milliyetçilik ve Viktor Orban liderliğindeki merkez-sağ Fidesz Parti’sinin ülkeyi otoriterleşme ve despotlaşmaya götüren radikal politikaları. 2010 Nisan ayında iktidara gelen ve milliyetçi-muhafazakar eğilimli Fidesz Parti yani Alliance of Young Democrats, 2 yıl gibi bir süre içerisinde Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan’da çok büyük değişiklikler gerçekleştirdi. Bu radikal değişiklikler öyle derin boyuttaydı ki, Viktor Orban kendi sistemini kurmakla ve AB içerisinde diktatör bir rejim yaratmakla suçlanır hale geldi. Fakat tüm bunlara rağmen Viktor Orban hala ülkedeki en karizmatik ve güçlü lider.Mac...


GÜNEY KıBRıS’ıN EKONOMIK ÇÖKÜŞÜ(16.8.2013)

Güney Kıbrıs’ın Ekonomik Çöküşü

1 Temmuz 2012’den bu yana Avrupa Birliği dönem başkanlığını sürdürmekte olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi,  5 Aralık 2012 tarihi itibariyle iflasını açıklayarak Avrupa Birliği destek mekanizmasına giren ülkeler arasına katıldı. Güney Kıbrıs’ın bu açıklaması aslında uzun zamandan beri gerçekleşeceği tahmin edilen bir durumun resmi ifadesiydi. Avrupa Birliği sınırları içerisinde ekonomik krizle mücadele halinde olan ülkeler arasında görece küçük bir ülke olması ve krizden etkilenen ülkelerden yalnızca Yunanistan ekonomisiyle entegre bir ekonomisinin olması nedeniyle Güney Kıbrıs’ın içinde bulunduğu zor durum çok fazla dikkat çekmiyordu. Ne var ki Güney Kıbrıs’ın 6 aylığına AB dönem başka...  • Bizi Facebook'ta Bulun


 
Tum Haklari Saklidir - 2013 © USBED | Editor alioztarsu