Tue, 23 Apr 2019
| Strategic Outlook Strategic Outlook  |  Uzmanlar  |  Hakkimizda  |  Yönetim Kurulu  |  Danışman Grubu  |  Dost Siteler  |  İletişim
 

SUDANA YÖNELIK EKONOMIK AMBARGOYU HAFIFLETME KARARLARı VE BEKLENEN SENARYOLAR (27.3.2017)

Sudana Yönelik Ekonomik Ambargoyu Hafifletme Kararları ve Beklenen Senaryolar

Sudan ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ilk ilişkiler, 1956'da Sudan'ın bağımsızlığa kavuşması ile başladı. 1967 Arap-İsrail savaşına kadar ABD, Sudan'daki askeri ve geçici demokratik yönetimleri destekleyen bir politika izledi. 1967 Arap-İsrail savaşında, ABD'nin İsrail'in yanında yer alması iki ülke arasındaki ilişkileri gerginleştirdi. İlk defa Sudan'da, Amerika ve İsrail aleyhtarı gösteriler düzenlendi.  1983 yılından Sudan – ABD ilişkileri kesildi, söz konusu yıl, Sudan’ın şeriat rejimine geçtiği yıldı. Şeriat rejimine geçmesi, ABD ve bölge ülkeleri rahatsız etti. Ardından Sudan’daki ABD’li petrol şirketleri Sudan’dan çekil...


DÜNYA POLITIKASıNDA AFGANISTANıN GELECEĞI PRESTIJ SAVAŞı(27.10.2016)

Dünya Politikasında Afganistanın Geleceği Prestij Savaşı

Afganistan 19. Yüzyılda jeopolitik konumundan dolayı Rusya ve Birleşik Krallık’ın çatışma alanı yaşadığı yerlerden biri olmuştur.  Bu yaşanan jeopolitik rekabet “büyük oyun” olarak literatüre geçmiştir. Birleşik Krallık, Afganistan’ı ele geçirerek sömürgesi Hindistan’ın Rusya etkisinden uzak kalmasını amaçlanmıştır. Büyük Oyun; Afganistan’ın “tampon devlet” olarak kalmasına sebep olmuştur. Birleşik Krallık, Hindistan’ı Rus tehdidine karşı kendisinin Afganistan hâkimiyetini pekiştirerek sağlamıştır. Soğuk Savaş dönemi ise, Afganistan’ın kaderini tekrar yazmıştır. Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ın işgalini sadece jeopolitik gerekliliklerle açıklamak zor olabilir. Bu bağlamda...


SATRANÇ TAHTASıNDA KALMıŞ BIR PIYON: ORTA ASYA(28.10.2013)

Satranç Tahtasında Kalmış Bir Piyon: Orta Asya

Orta Asya’da tarihin görkeminde, bağımsızlıklarını kazanan ülkelerin politikaları ve bu politikaların yanlarında çok kutuplu dünya ülkelerinin düşünceleri ve emelleri yer alıyor. Türklerin bu bölgede Cedit hareketleri yanında Kadimciler ile baş başa kaldığını görüyoruz. SSCB dağılmaya yakın Suudi Arabistan, Pakistan gibi İslam ülkeleri Kadimcileri, kendi halkına(Orta Asya halklarına)ateş açtıracak şekilde örgütlediklerini, FANO adında bir toplulukta toplandıklarını belirtebiliriz. Cedit hareketi liderler boyutunda belki ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bu konuda iki çatışan idea ülkelerin terör ile baş başa kaldığı ve buna yönelik Türkmenistan “daimi tarafsızlık statüsü” po...


ABD SIYASAL SISTEMI: TEMEL DINAMIKLER EKSENINDE TEORI VE KÜRESEL POLITIKA İLIŞKISI(11.9.2013)

ABD Siyasal Sistemi: Temel Dinamikler Ekseninde Teori ve Küresel Politika İlişkisi

Amerika Birleşik Devletleri’nin siyasal hayatı ve bununla doğrudan bağlantılı olarak seçim sistemleri, suijeneris yapısal unsurlar içermektedir. Söz konusu yapılar, Amerikan halkının seçim tercihlerinden, toplum kurgusu sürecine kadar geniş bir yelpazede etkisini göstermektedir. Max Weber’in geliştirdiği bu toplum kurgusu, siyasal kurumların inşasını, bürokrasi ve iş bölümü temelinde gerçekleştirmektedir. Buradan hareketle sosyoloji kuramının öncüsü olarak kabul edilen  Emilé Durkheim ise, toplulukların yaşamlarını sürdürme adına organizasyon kurma ihtiyaçlarının siyasal örgütlenmenin felsefi alt yapısını oluşturduğunu ifade etmektedir. ABD seçim sistemlerinin ku...


ÖNLEYICI SAVAŞ DOKTRINI ÇERÇEVESINDE TERÖRIZM İLE SAVAŞTA DEĞIŞEN MEKAN ANLAYıŞı(7.8.2013)

Önleyici Savaş Doktrini Çerçevesinde Terörizm İle Savaşta Değişen Mekan Anlayışı

Uluslararası hukuk alanında hak ve yükümlülüklere sahip olma durumu, zaman içerisinde uluslararası örgütler ve gerçek kişilerin de dâhil olduğu geniş bir yelpazeye yayılmıştır.  Bu değişim aslında hukukun toplumsal hayata ne kadar da içkin olduğunu göstermektedir. Böylelikle uluslararası hukukun geniş yelpazesi içine giren özne sayısı da artmıştır. Yukarıdaki durum her ne kadar verili bir durumu anlatmaktaysa da, uygulanan uluslararası hukukta devletlerin ağırlığı halen yerini korumaktadır. Pazarcı’nın da belirttiği üzere, özel hukuk kişilerinin uluslararası hukukta hak ve yükümlülüklere sahip olması, devletlerin aracılığıyla olmaktadır.  Bu durum karşımıza sil...


Page 1 / 2

  • Bizi Facebook'ta Bulun


 
Tum Haklari Saklidir - 2013 © USBED | Editor alioztarsu