Tue, 23 Apr 2019
| Strategic Outlook Strategic Outlook  |  Uzmanlar  |  Hakkimizda  |  Yönetim Kurulu  |  Danışman Grubu  |  Dost Siteler  |  İletişim
 

DOĞU TÜRKISTAN’A GENEL BIR BAKıŞ (10.2.2017)

Doğu Türkistan’a Genel Bir Bakış

Türklerin yaşadığı ülke manasına gelen Türkistan’ın doğu bölgesini teşkil eden Doğu Türkistan’ın kuzeyinde Altay Dağları, güneyinde Karakum Çölü ve Pamir Dağları mevcuttur. Uzun tarihi boyunca Doğu Türkistan, İç ve Orta Asya’da kurulmuş Türk devletlerinin ve hanlıklarının merkezi olmuştur. M.Ö. 8-3 asırları arasında İskitlere, M.Ö. 300-M.S. 93 yılları arasında Hunlara, 522-744 döneminde Göktürk İmparatorluğuna, 744-840 arasında Uygur Devletine, 751-870 arasında Karahanlılar İmparatorluğuna merkez olan bu Türk yurdu, Türk tarihinde önemli bir yer teşkil etmektedir.8-18. asırlar arasında Çin ile önemli derecede kültürel ve siyasi işbirliğinin gerçekleştiği bir barış...


MAVI MARMARA KRIZI SONRASı TÜRKIYE-İSRAIL İLIŞKILERI(1.12.2013)

Mavi Marmara Krizi Sonrası Türkiye-İsrail İlişkileri

2002 yılında Türkiye’de yapılan seçimlerle birlikte Türk dış politikasında başlayan dönüşüm, bölgede birçok gelişmeye yol açtı. Türk Dış Politikasındaki bu değişimi bazı çevreler eksen kayması olarak tanımladı. Ancak dış politikada radikal bir dönüşümün yaşanmamış olması eksen kayması tartışmalarının yerinde bir tanım olmadığını ortaya koymuştur. Son dönemlerde bu tartışma “eksen kaymasından” “eksen taşmasına” doğru kaymıştır. Dış Politikada ortaya çıkan bu dönüşüm sivil bir hareket olan Mavi Marmara olayının neden bu dönemde ortaya çıktığıyla oldukça ilgilidir. Nitekim daha önceki dönemlerde ülkede iktidara gelen tüm hükümetler İsrail ile ilişkileri çok daha farklı bir açıdan değerlendi...  • Bizi Facebook'ta Bulun


 
Tum Haklari Saklidir - 2013 © USBED | Editor alioztarsu