Sun, 24 Feb 2019
| Strategic Outlook Strategic Outlook  |  Uzmanlar  |  Hakkimizda  |  Yönetim Kurulu  |  Danışman Grubu  |  Dost Siteler  |  İletişim
 

DEMOKRASI’NIN DEMO’SU OLMAZ: POST LIZBON SÜRECINDE AVRUPA BIRLIĞI(16.12.2013)

Demokrasi’nin Demo’su Olmaz: Post Lizbon Sürecinde Avrupa Birliği

Demokrasi kelimeden öte bir yönetim şekli ve kimi zaman bir ideadan öteye gitmeyen bir kavramdır. Böyle bir kargaşanın içerisinde “demokrasinin nedir” ve "ne değildir” olduğunu açıklamak adına demokrasiyi tanımlamakta fayda var. Hiç şüphesiz birçok tanımı olan demokrasiye tek bir tanımı sunmak kolay değildir. Bilinen ve anlaşılması gereken bir tanım olarak demokrasi etimolojik olarak “halk iktidarı” anlamını taşır. Ural’a göre demokrasi bir toplumda birey hakkını korkusuzca arayabiliyor ve elde edebiliyorsa, o toplumda demokrasiden sözedilebilir  şeklindedir. Eski ABD Başkanı Lincoln’e göre demokrasi, halkın halk tarafından halk için idaresidir . Kimine göre ise demokrasi despot...


KAPITALIZM, ABD VE 2008 KÜRESEL KRIZI ÜÇGENI(5.11.2013)

Kapitalizm, ABD ve 2008 Küresel Krizi Üçgeni

Her ne kadar kriz kavramı genel olarak ekonomik eksende ele alınsa da, kriz esnasında ve sonrasında yaşanan gelişmeleri sadece “ekonomik, finansal ya da mali” olarak nitelendirmek ve sadece finans kesiminde bir kırılma olarak kabul etmek çok da sağlıklı olmayacaktır. Sektörler arası bağlılıklar göz önüne alındığında, finans sektöründe yaşanan krizin ekonominin tamamını ve bunun yanı sıra siyasi ve sosyal yapıları ciddi ölçüde etkilemesi kaçınılmazdır. Özellikle 2008 döneminde yaşanan krizde dünya ölçeğinde ekonomik, mali, siyasi ve sosyal anlamda önemli etkilerin görülmesi, yaşananların “kriz” ve “küresel” olarak nitelendirilmesini hak etmektedir (Taşar, 2012: 11)...  • Bizi Facebook'ta Bulun


 
Tum Haklari Saklidir - 2013 © USBED | Editor alioztarsu