Tue, 23 Apr 2019
| Strategic Outlook Strategic Outlook  |  Uzmanlar  |  Hakkimizda  |  Yönetim Kurulu  |  Danışman Grubu  |  Dost Siteler  |  İletişim
 

DOĞU TÜRKISTAN’A GENEL BIR BAKıŞ (10.2.2017)

Doğu Türkistan’a Genel Bir Bakış

Türklerin yaşadığı ülke manasına gelen Türkistan’ın doğu bölgesini teşkil eden Doğu Türkistan’ın kuzeyinde Altay Dağları, güneyinde Karakum Çölü ve Pamir Dağları mevcuttur. Uzun tarihi boyunca Doğu Türkistan, İç ve Orta Asya’da kurulmuş Türk devletlerinin ve hanlıklarının merkezi olmuştur. M.Ö. 8-3 asırları arasında İskitlere, M.Ö. 300-M.S. 93 yılları arasında Hunlara, 522-744 döneminde Göktürk İmparatorluğuna, 744-840 arasında Uygur Devletine, 751-870 arasında Karahanlılar İmparatorluğuna merkez olan bu Türk yurdu, Türk tarihinde önemli bir yer teşkil etmektedir.8-18. asırlar arasında Çin ile önemli derecede kültürel ve siyasi işbirliğinin gerçekleştiği bir barış...


EGOSANTRIZM, TRUMP VE ULUSLARARASı SISTEM(29.1.2017)

Egosantrizm, Trump ve Uluslararası Sistem

ABD Başkanı Donald  Trump’ın 20 Ocak 2017’de  gerçekleşen yemin töreni  dünya tarafından ilgi ile takip edilmiştir. Trump seçim kampanyasında ABD’yi hem askeri yönden hem de siyasi egemenlik bağlamında dünyanın saygı duyduğu bir devlet yapacağı vaadinde bulunmuştur. Bu çalışma, Trump’ın davranış kalıplarından hareketle egosantrizm yani benmerkezciliği ele almaktadır. Bununla birlikte egosantrik liderlerin uluslararası düzeni şekillendirmedeki etkisi analiz edilecektir. Egosantrizm, Piagets çalışmalarından gelişmiştir. Egosantrizm ya da benmerkezcilik her şeyi kendine dayandırmak, kendine bağlamak, kendine indirgemek, herşeyde kendi görüş açısından hükü...


RUSYANıN ROMA STATÜSÜNDEN ÇEKILMESININ SONUÇLARı(24.11.2016)

Rusyanın Roma Statüsünden Çekilmesinin Sonuçları

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yapılan bir açıklamada, Kırım’ın Rusya tarafından ilhakının, Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri bir kriz olduğu ve Rusya’nın bu fiille birlikte Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ihlal ettiği ifade edilmiştir . Buna karşılık olarak, Rusya, 16.11.2016 tarihinde, 2000 yılında imzalamış olduğu Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'nin kurucu metni olan Roma Statüsün'den çekildiğini açıklamıştır. Esasında Rusya, Roma Statüsünü imzalamış olmasına rağmen, Rusya Parlementosu'nda andlaşma onaylanmadığı için Statü'ye taraf olamamıştır. Başka bir ifadeyle Rusya, Statü'nün kendisi açısından bağlayıcı hale gelmesini sağl...


ALMANYA’NIN SİYASAL KÜLTÜRÜ(8.6.2016)

ALMANYA’NIN SİYASAL KÜLTÜRÜ

Bu yazı, Alman siyasal kültürünü odak noktasına almakla birlikte; bir devletin siyasal kültürünü oluşturan temel paradigmalar yönünden incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede ideolojiler, yönetimlerin meşruiyeti, eğitim ve demokrasi gibi kavramlar analiz düzeyi olarak belirlenmiştir. Siyasal kültür en genel manada bir toplum içerisinde hayatlarını sürdüren bireylerin değerler bütününe rıza göstermesi olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte Roskin’e göre siyasal kültür ise, bir devlette yaşamlarını sürdüren yurttaşların siyaset ve toplum konusundaki değerleri ve kanaatlerinin bütünüdür.  Siyasal kültür kavramının kökeni eskiye dayanmasına rağmen, siyaset bilimi l...


BARZANI’NIN ANKARA ZIYARETI: İŞBIRLIĞINI ANLAMAK(12.12.2015)

Barzani’nin Ankara Ziyareti: İşbirliğini Anlamak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesut Barzani, 9-11 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu. Söz konusu temasların Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında rutin olmasının ötesinde, zamanlama ve ziyaret edilen kurumlar yönüyle de bir hayli öneme sahip olduğu uluslararası kamuoyu tarafından ifade edildi. Mesut Barzani’nin Ankara’ya inişiyle, ayağının tozuyla ziyaret ettiği ilk adresin Milli İstihbarat Teşkilatı olması da bölgedeki sıcak gündemin kamuoyuna resmedilmesi yönüyle bir hayli dikkat çekicidir. Türkiye’nin geçtiğimiz hafta Musul’da yer alan Başhika kampına yönelik asker sevkiyatı, Bağdat yönetiminin egemenlik ve toprak bütünlüğün...


Page 1 / 4

  • Bizi Facebook'ta Bulun


 
Tum Haklari Saklidir - 2013 © USBED | Editor alioztarsu