Tue, 23 Apr 2019
| Strategic Outlook Strategic Outlook  |  Uzmanlar  |  Hakkimizda  |  Yönetim Kurulu  |  Danışman Grubu  |  Dost Siteler  |  İletişim
 

DHKP-C’NİN 2015 HEDEFLERİ: SÖYLEM VE STRATEJI ANALIZI(10.1.2015)

  DHKP-C’NİN 2015 HEDEFLERİ: Söylem Ve Strateji Analizi

Geride bıraktığımız son 6-7 yıllık süreç içerisinde, uzun süreli “kapasite” yoksunluğu nedeniyle yaşadığı etkinlik sorununu çözmek adına girişimlerde bulunarak faaliyet yürüten DHKP-C, bu zaman diliminde temel hedef olarak eski örgütsel kapasitesine ve etkinlik gücüne ulaşmayı belirlemiştir. Bu süreçte daha çok legal alandaki yapılanma faaliyetleri ve eleman ve sempatizan kazanma amacıyla propaganda faaliyetlerine ağrılık veren örgüt bu yolla tabanını genişletebilme olanaklarını değerlendirmeyi hedeflemekteydi. 2012-2013 yıllarında, legal yapılanma ve propaganda faaliyetlerinin pratiği eylemsel hareketlilik düzleminde somut biçimde kendisini göstermeye başlamış, bu dönem...


JANDARMANıN SIVILLEŞMESI: VESAYETTEN KURTULMA SÜRECINDE ÖNEMLI BIR ADıM(10.1.2015)

Jandarmanın Sivilleşmesi: Vesayetten Kurtulma Sürecinde Önemli Bir Adım

Bugünlerde İç Güvenlik Yasa Tasarısı bağlamında Meclis gündeminde önemli bir konu görüşülüyor: Jandarmanın İçişleri Bakanlığı’na bağlanması. Kanaatimce bu, askeri vesayetten kurtulma sürecinde önemli bir adım, Hükümetimizi ve emeği geçenleri kutluyorum.Türkiye askeri vesayetten çok çekmiş bir ülke. 1960’la başlayıp son perdesi 2007’ye kadar uzanan bir dizi modern ve postmodern darbeler, muhtıralar ve darbe girişimleri yaşadık. Her biri demokrasiyi kesintiye uğratan, binlerce masum insanın işkencelere ve hukuksuz yargılamalara maruz kaldığı, ocaklar söndüren, yaşama sevincimizi azaltan, verimliliğimizi düşüren, ekonomimizin çökmesine sebep olan, servetin pe...


BIR DıŞ POLITIKA AYGıTı OLARAK TERÖRIZM: DHKP/C-YUNANISTAN İLIŞKISI(9.10.2013)

Bir Dış Politika Aygıtı Olarak Terörizm: DHKP/C-Yunanistan İlişkisi

Terörizm olgusu düzleminde yapılan çalışmaların ana konu ve alt başlıklarını, terör ve terörizm kavramlarının nesnel kavramsal çerçeveleri, terörizmin nedenleri ve sosyo-psikolojik ve sosyo-ekonomik temelleri, terör örgütlerinin yapılanma ve eylem stratejileri gibi hususlar teşkil etmektedir. Söz konusu bu konular, terörizm alanında yapılan araştırma çalışmalarının özü/omurgası niteliğindedir. Öte yandan, özellikle son yıllarda sıkça gündeme gelen, “ terörizmin devletlerarası rekabete yansımaları” konusu, terörizm alanındaki çalışmalar içerisinde yeni bir alt başlık olarak kendisini göstermiştir. Bu yeni alt başlık esasen, terörizmin, bir dış politika arac...


BÖLGESEL GÜÇ, BAŞAT GÜÇ KAVRAMLARı EKSENINDE ASKERI GÜÇ ANALIZI(3.10.2013)

Bölgesel Güç, Başat Güç Kavramları Ekseninde Askeri Güç Analizi

Başat güç kavramı, 16. Yüzyıldan günümüze yadigâr kalmıştır. Oysa Uluslararası ilişkiler disiplininde bölgesel güç kavramı da çok önemlidir. Bu bağlamda bölgesel güç iddiasında bulunan bir devletin ekonomik kapasitesi, nüfus potansiyeli, stratejik konumu ve askeri gücü diğer bölge devletlerinden daha iyi olmalıdır. Başat güç konumunda olan devlet ise kategori olarak, var olan devletleri yukarda sayılan özellikler itibariyle denetleyebilme kapasitesine erişmiş olan devlet diye tanımlanabilir.  Bu analizin amacı başat güçlerin veya bölgesel güçlerin kendilerini tanımlamalarında kullandığı askeri kapasite ölçütlerini hareket edebilme yeteneğine göre değerlendirmektir. Başka...  • Bizi Facebook'ta Bulun


 
Tum Haklari Saklidir - 2013 © USBED | Editor alioztarsu