Tue, 23 Apr 2019
| Strategic Outlook Strategic Outlook  |  Uzmanlar  |  Hakkimizda  |  Yönetim Kurulu  |  Danışman Grubu  |  Dost Siteler  |  İletişim
 

ULUSLARARASı İLIŞKILER/ ULUSLARARASı HUKUK ÜZERINE (25.5.2017)

Uluslararası İlişkiler/ Uluslararası Hukuk Üzerine

Uluslararası sistemin 1648 tarihli Vestfalya Antlaşmasından bu yana egemen ve eşit birimler üzerine bina edildiği hâkim söylem olagelmiştir. Bu söylemin özünde, devletlerin uluslararası ilişkilerinde egemen oldukları ve uluslararası hukuk nezdinde de eşit varsayıldıkları yatmaktadır. Egemen devlet sınırları içerisinde istediği yönetim tarzını seçmekte özgür iken, dış ilişkilerinde ise bağımsızdır. İradesinin üzerinde irade tanımaz. Bu durum tüm devletler için geçerli olduğu için uluslararası alanda üst bir egemen irade bulunmamaktadır. Merkezi bir yasama organının ve polis gücünün mevcut olmadığı uluslararası alan, bir ‘anarşi’ olarak kodlanmaktadır. Daha da ötesi, anarşi ort...


TERÖRIZMIN METODOLOJIK EVRIMI: TERÖRIZMDE BIREYSELLEŞME(21.11.2015)

Terörizmin Metodolojik Evrimi: Terörizmde Bireyselleşme

Terör ve terörizm kavramları ortaya çıktıkları günden bugüne, sürekli olarak dinamik bir “gelişim” ve değişim sürecinin öznesi konumunda olagelmişlerdir. Buna göre bu kavramlar, sahip oldukları anlam sınırları ve özleri itibariyle, teknolojik, siyasal-ideolojik ve küresel değişimlerin paralelinde dönüşüme uğramışlardır. 20 y.y.’ın başlarından, soğuk savaş döneminin sonuna kadar geçen süre içerisinde temel olarak “katı ideolojik referans-temel” ve “örgütlülük” karakteristiğini yansıtan, ve akademik, siyasal ve toplumsal anlamda bu karakteristiği ile imgelenen terör ve terörizm olguları küreselleşme sürecinden bağımsız kalmamış; sürecin etkileri doğrudan doğruya kar...


SEÇIM SISTEMLERI: SIHIRBAZ, ŞAPKA VE TAVŞAN(5.8.2013)

Seçim Sistemleri: Sihirbaz, Şapka ve Tavşan

Bilmem hatırlar mısınız? Bundan yedi yıl önce Savaş Ay, programında şapkadan tavşan çıkarmaya çalışmıştı. Bir elinde şapka, diğer elinde çakmakla sihirbaz edasıyla gösterisine devam eden Ay, şapkadan tavşanı alkışlar eşliğinde çıkarmış ve masaya koymuştu. Tavşanın cansız bedenini masada görünce, aynı hızla tavşanı masadan yok etmeye çalışmış ama kameralara yakalanmıştı.  Şapkadan tavşan çıkarmak aslında sihirbazların sıkça kullandıkları bir gösteridir. Bu gösteride kullanılan hayvanlar da ya tavşan olur ya da güvercin. Bu hayvanların şapkadan sağ sağlim çıktıklarını gördükten sonra seyircilerde hafif bir şaşkınlık olur. Kısa süreli bu durum doğal olarak kendini tebessüml...  • Bizi Facebook'ta Bulun


 
Tum Haklari Saklidir - 2013 © USBED | Editor alioztarsu