Thu, 27 Apr 2017
| Strategic Outlook Strategic Outlook  |  Uzmanlar  |  Hakkimizda  |  Yönetim Kurulu  |  Danışman Grubu  |  Dost Siteler  |  İletişim
 

TERÖRIZMIN METODOLOJIK EVRIMI: TERÖRIZMDE BIREYSELLEŞME(21.11.2015)

Terörizmin Metodolojik Evrimi: Terörizmde Bireyselleşme

Terör ve terörizm kavramları ortaya çıktıkları günden bugüne, sürekli olarak dinamik bir “gelişim” ve değişim sürecinin öznesi konumunda olagelmişlerdir. Buna göre bu kavramlar, sahip oldukları anlam sınırları ve özleri itibariyle, teknolojik, siyasal-ideolojik ve küresel değişimlerin paralelinde dönüşüme uğramışlardır. 20 y.y.’ın başlarından, soğuk savaş döneminin sonuna kadar geçen süre içerisinde temel olarak “katı ideolojik referans-temel” ve “örgütlülük” karakteristiğini yansıtan, ve akademik, siyasal ve toplumsal anlamda bu karakteristiği ile imgelenen terör ve terörizm olguları küreselleşme sürecinden bağımsız kalmamış; sürecin etkileri doğrudan doğruya kar...


TÜRKIYE’DE DÜŞÜNCE KURULUŞLARı: BAŞARı IÇIN ÖNERILER (23.03.2015)

Türkiye’de Düşünce Kuruluşları: Başarı için Öneriler

Pennsylvania Üniversitesi tarafından hazırlanan, Düşünce Kuruluşları ve Sivil Toplumlar Programı (UPENN İndeks) 2014 Yılı Dünyanın En İyi Düşünce Kuruluşları Sıralamasında 6.681 düşünce kuruluşu yer almıştır. Bu yıl hazırlanan rapora göre Türkiye’de 31 düşünce kuruluşu bulunmakta ve Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi içinde değerlendirmeye alınmaktadır. Burada tartışılması gereken ana husus Türkiye’den ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyi bakımından geri kalan bazı ülkelerin Türkiye’den daha çok düşünce kuruluşuna sahip olmalarıdır. Örneğin sürekli bir savaş ortamının hakim olduğu Filistin 44 düşünce kuruluşuna sahipken Mısır bu rapora göre 57 düşünce kuruluşuna sahiptir.&nbs...


SEÇIM SISTEMLERI: SIHIRBAZ, ŞAPKA VE TAVŞAN(05.08.2013)

Seçim Sistemleri: Sihirbaz, Şapka ve Tavşan

Bilmem hatırlar mısınız? Bundan yedi yıl önce Savaş Ay, programında şapkadan tavşan çıkarmaya çalışmıştı. Bir elinde şapka, diğer elinde çakmakla sihirbaz edasıyla gösterisine devam eden Ay, şapkadan tavşanı alkışlar eşliğinde çıkarmış ve masaya koymuştu. Tavşanın cansız bedenini masada görünce, aynı hızla tavşanı masadan yok etmeye çalışmış ama kameralara yakalanmıştı.  Şapkadan tavşan çıkarmak aslında sihirbazların sıkça kullandıkları bir gösteridir. Bu gösteride kullanılan hayvanlar da ya tavşan olur ya da güvercin. Bu hayvanların şapkadan sağ sağlim çıktıklarını gördükten sonra seyircilerde hafif bir şaşkınlık olur. Kısa süreli bu durum doğal olarak kendini tebessüml...  • Bizi Facebook'ta Bulun


 
Tum Haklari Saklidir - 2013 © USBED | Editor alioztarsu