Tue, 23 Apr 2019
| Strategic Outlook Strategic Outlook  |  Uzmanlar  |  Hakkimizda  |  Yönetim Kurulu  |  Danışman Grubu  |  Dost Siteler  |  İletişim
 

TÜRKIYEDE ABD DOLARı NEDEN ARTTı?

Türkiyede ABD Doları Neden Arttı?
Uluslararası piyasalarda ABD doları diğer para birimlerine karşı 2014 yılı son çeyreğinden itibaren önemli ölçüde değer kazanmaya başlamış ve bu eğilim 2015 yılı başında daha da güçlenmiştir. Şüphesiz ki bu durumun yurtiçi ve yurt dışı kaynaklı olmak üzere bir çok nedeni vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;
Yurt dışı kaynaklı 
ABD ekonomisinde iyileşmenin belirginleşmesi ve bu iyileşmenin FED faiz arttırım sürecinin gerçekleşme olasılığına yönelik beklentileri güçlendirmesi : Kar amacı güden kişi veya kuruluşlar fonlarını en yüksek getiriyi sağlayacak para cinsine yönlendirmektedirler. Örneğin, Amerika’da faiz yüksekse Dolar değer kazanır, ayrıca faiz artırımı beklentisi artırımı yapacak ülkenin para biriminin değer kazanmasına yol açar.
EURO bölgesinde deflasyon işaretlerinin çoğalması ve Avrupa Merkez Bankasının genişletici para politikalarına ilişkin açıklamaları: Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 18 üyeli Avro Bölgesi’nde enflasyon, 2014 yılı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 0,7 artmıştı. Ancak Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), Euro Bölgesi’nde uzun süredir düşük enflasyona karşı tedbirler üretmesine karşın, enflasyon henüz hedeflenen %2 seviyesine yaklaşamamış ve büyümeyi yavaşlatabilecek deflasyon riski endişelerini de beraberinde getirmiştir. 
Sonuçta, 2014 yılı Ocak ayında 1,3630 olan Euro/Dolar paritesi Aralık ayında 1,2334’e gerilemiş 2015 yılı Ocak ayında ise 1,1611’e gerilemiştir. Uluslararası piyasalarda çapraz kurlardaki bu gelişmelerin, başta dış ticaret olmak üzere ödemeler dengesinin gelir ve gider kalemleri, dış borç stoku, rezervler, ihracat ve ithalat üzerinde önemli etkileri olacaktır. 
Yurtiçi kaynaklı
Cari Açık : Cari açığın yarattığı tedirginlik ve özel sektörün döviz borcu döviz kurunu olumsuz yönde etkilemektedir. Şubat ayı cari işlemler açığı 3,196 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiş, portföy yatırımlarında 168 milyon ABD Doları net çıkış kaydedilmiştir. Ayrıca Bir önceki yılın Şubat ayında 1,616 milyon ABD doları artış kaydeden resmi rezervler, bu yılın aynı döneminde 1.099 milyon ABD doları azalmıştır.
Şubat sonu itibariyle  özel sektörün yurtsışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2014 yıl sonuna göre 2,4 milar ABD doları azalarak 165 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Döviz komposizyonuna bakıldığında uzun vadeli kredi borcunun %62,3’nün ABD doları, %30,4’ünün Euro, %5,6’sının Türk Lirası ve %1,7’sinin ise diğer döviz cinsinden olduğu görülmektedir. 
Merkez Bankası’nın “faiz artırma” opsiyonunu kullanamaz durumda olması sonucu düşük faiz oranları. Faiz oranları pariteyi etkileyen başlıca unsurlardandır. Ülkede faiz oranı yükseldiğinde o ülkenin para birimi diğer ülkelerin para birimlerine karşı değer kazanır. Faiz oranı yükselen ülkeye dışardan giren para artar, yatırımcılar o ülkeye ait olan apar birimini satın almaya başlar böylece faiz oranı yükselen ülkenin para birimi değer kazanır. 
Siyasi İstikrar (7 Hazirandaki seçim süreci) : Pariteleri etkileyen faktörler arasında ülkelerin gelecekteki olası siyasi gelişmelerin yarattığı beklentiler vardır. Bir ülkeldeki siyasi güç ve istikrar, ülke ekonomisine de olumlu yansır,siyasi gücün popülist politikalar izlemesi, yetersiz yönetim göstermesi, diğer ülkelere düşmanca bir tutum izlemesi, savaş tehtidi döviz kurlarını etkileyecektir.
Nesli ÖZKAN, Analist, USBED
20.4.2015 - Hit : 2288


  • Bizi Facebook'ta Bulun


 
Tum Haklari Saklidir - 2013 © USBED | Editor alioztarsu